Mette Lundby - Mulighetsskaperne:

- arbeider med langsomme systematiske og kreative læringsprosesser innen organisasjonsutvikling, ledelse, kommunikasjon mm.

- legger hensiktsmessig varierende, og atskilt vekt
på følelser og rasjonell tenkning, - en ting av gangen

- planlegger og gjennomfører aktiviteter i tett samarbeid med bestiller

- søker å styrke den enkeltes sterke sider gjennom samhandling og refleksjon; "teamet gjør meg god"

- involverer deltakerne på bakgrunn av den enkeltes kunnskap, ferdigheter og erfaring, - kompetanseutvikling

- de involvertes praksiserfaringer knyttes tett til teori gjennom analyse og refleksjon; - individuelt,
i gruppe og i plenum

- tar utgangspunkt i det som allerede fungerer og utvikler potensialer

- arbeider løsningsfokusert og samtidig strategisk langsiktig etter en helhetlig felles forståelse
av behov og utfordringer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mette Lundby; formalkompetanse:
Sosiolog med spesialiseringsemne i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo 1995.
Forsknings- og utredningskompetanse.

To årsenheter i henholdsvis tekstilforming og vev.
Diverse malekurs med kunstmaler Kari Gautneb

Mette Lundby; arbeidspraksis bla;
Gjennom Mulighetsskaperne: fagansvar for diverse organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Vestfold avdeling Samfunnsfag, siden 2002.
Høgskolelektor ved institutt for sosialfag ved Høgskolen i Telemark i seks år, avdeling Helse- og sosialfag, med spesielt ansvar for aktivitets- og metodefag.
Miljøarbeider ved ungdomshjem, assistent i barnehage og elektromontør;- ufaglært.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Virksomhetens behov kommer vi fram til i fellesskap.
Din virksomhets behov kommer vi fram til gjennom felles analyse og forståelse i en planleggingsprosess der relevante involverte deltar. Fakturering av planleggingsprosess skjer i henhold til på forhånd avtalt fast pris.

I utviklingsarbeid i din virksomhet:
- er forståelse viktigere enn forklaring
- erkjennes det at behov, motiv og følelser, styrer menneskelig samhandling
- behandles folk som medarbeidere og samarbeidspartnere
- å stille de kloke og vanskelige spørsmålene, er like viktig som å gi "riktige" svar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kreative lekne læringsprosesser
Er du interessert i kreative lekne læringsprosesser?

Les mer her


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Til toppen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger