Styring & Ledelse

Noe må styres og noe må ledes for å oppnå mål og ønsket effekt.

Ikke noe av det nedenfor stående er bedre eller dårligere enn annet som står,
og for optimalisering blir begge sider og alle punkter integrert i læringsprosessene.

Styring er verktøy for:
- ledelse av planlegging og
oppfølging i henhold til mål


• Stragegisk tenkning
• Strukturelt arbeid
• Kontinuerlig justering av planer
• Systematisk oppfølging
• Endring og justeringer
• Formalisere systemer
• Sanksjoner i henhold til mandat
• Hensiktsmessig organisering
Ledelse er verktøy for:
- forpliktende samarbeid
mellom alle involverte


• Sammensatt helhetstenkning
• Relasjonelt arbeid
• Alle har ansvar for og i prosessen
• Tilrettelegging - mulighetsskaping
• Utvikling og læring
• Åpenhet og tydelighet
• Støtte og veiledning
• Utvikling av organisasjonskultur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2018 Mette Lundby - Mulighetsskaperne