Utviklingskurs: Styring & Ledelse

Noe må styres og noe må ledes for å oppnå mål og ønsket effekt.

Ikke noe av det nedenfor stående er bedre eller dårligere enn annet som står,
og for optimalisering er begge sider og alle punkter integrert i kursene.

Styring:
- som ledelse av planlegging og
oppfølging i henhold til mål


• Stragegisk tenkning
• Strukturelt arbeid
• Kontinuerlig justering av planer
• Systematisk oppfølging
• Endring og justeringer
• Formalisere systemer
• Sanksjoner i henhold til mandat
• Hensiktsmessig organisering
Ledelse:
- som forpliktende
samarbeid mellom alle involverte


• Sosiologisk helhetstenkning
• Relasjonelt arbeid
• Alle har ansvar for og i prosessen
• Tilrettelegging - mulighetsskaping
• Utvikling og læring
• Åpenhet og tydelighet
• Støtte og veiledning
• Utvikling av organisasjonskultur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger