Utviklingskurs: Prosjektorganisering & Teambygging


De fleste oppgaver bør linjeorganiseres. Når du bestemmer
deg for å prosjektorganisere er suksessen avhengig av et godt team!
.

Ikke noe av det nedenfor stående er bedre eller dårligere enn annet som står,
og for optimalisering er begge sider og alle punkter integrert i kursene.

Prosjektorganisering:
Metodisk utviklingsarbeid


• Optimal måloppnåelse
• Avgrenset presist resultatmål
• Hensiktsmessig ressursutnyttelse
• Systemet sikrer rammene
• Synergieffekt
• Evalueringssystemer
• Gjør mer av det som fungerer
• Rutiner og regler
Teambygging:
Verdiskapende samhandling


• Dynamisk samarbeidsprosess
• Erkjennelse av ønsket-effekten
• Teamroller og funksjon er avklart
• Teamet skaper mulighetene
• Teamet gjør meg god!
• Rom for refleksjon
• Styrk sterke sider!
• Kreative prosesser--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger