Endring & Utvikling

Alle endringer fører ikke nødvendigvis til utvikling!


Ikke noe av det nedenfor stående er bedre eller dårligere enn annet som står,
og for optimalisering blir begge sider og alle punkter integrert i lζringsprosessene.

Endring:
• Bort fra uønsket tilstand
• Problemfokusert
• Korrigering og kritikk
• Avlæring av uønsket atferd
• Sanksjonering av avvik
• Nytt innhold i nye rammer
• Fokus på delegering
• Fokus på nye ressurser
• Vertikale prosesser
• Oppgaveorientert
Utvikling:
• Mot ønsket tilstand
• Løsningsfokusert
• Konstruktive tilbakemeldinger
• Gjøre mer av det som fungerer
• Positiv språkskaping
• Læring for individ og organisasjon
• Fokus på involvering
• Fokus på kjente ressurser
• Horisontale prosesser
• Prosessorientert


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2018 Mette Lundby - Mulighetsskaperne