Utviklingskurs: Endring & Utvikling

Alle endringer fører ikke nødvendigvis til utvikling!


Ikke noe av det nedenfor stående er bedre eller dårligere enn annet som står,
og for optimalisering er begge sider og alle punkter integrert i kursene.

Endring:
• Bort fra uønsket tilstand
• Problemfokusert
• Korrigering og kritikk
• Avlæring av uønsket atferd
• Sanksjonering av avvik
• Nytt innhold i nye rammer
• Fokus på delegering
• Fokus på nye ressurser
• Ofte vertikale prosesser
• Ofte oppgaveorientert
Utvikling:
• Mot ønsket tilstand
• Løsningsfokusert
• Konstruktive tilbakemeldinger
• Gjøre mer av det som fungerer
• Positiv språkskaping
• Læring for individ og organisasjon
• Fokus på involvering
• Fokus på kjente ressurser
• Ofte horisontale prosesser
• Ofte prosessorientert


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger