Den ønskede effekten er å gjøre mer av det som allerede fungerer
Identitet blir til i møte med andre, og i møte med det som er annerledes og ukjent. Det gjelder for identitetsutvikling av individ, i gruppe og samfunn.

1. Gjennom enkle, morsomme og lekne konkrete oppgaver, kan du finne ut mer om hvem du er og hvordan du uttrykker deg.

2. Gjennom samarbeid med andre om oppgaveløsing i kreative prosesser, kan gode og hensiktsmessige relasjoner utvikles og foredles, - relasjoner som tåler uforutsigbarhet og endringer.

3. Gjennom kreative prosesser, kan du tilegne deg hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter. Denne kommunikasjonskompetanse vil kunne gi rom for utfoldelse for deg selv og andre, og utvikling av trygge hensiktsmessige samhandlingsmønstre i arbeidsmiljøet.


For din virksomhet kan vi i samarbeid planlegge rammene rundt korte eller lengre prosesser der kreativ oppgaveløsning er utgangspunkt for læring og utvikling; - utvikling for styrking av sosiale bånd, hensiktsmessig kommunikasjon om oppgaveløsning i hverdagen.

Under tydelige, trygge og forutsigbare rammer legges fokus i de kreative prosessene på humor, lek og utfoldelse i de konkrete oppgavene, og på utvikling av kommunikasjon og samhandling i refleksjonene i etterkant. - Alle kan delta uten forkunnskaper eller forberedelser.

 

Ikke rollespill!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2018 Mette Lundby - Mulighetsskaperne