Mette Lundby - Mulighetsskaperne
 
 
 
Identitet blir ikke til i et vakuum, men i møte med andre, og i møte med det som er annerledes og ukjent. Det gjelder for identitetsutvikling av individ,
i gruppe og samfunn.

1. Gjennom enkle, morsomme og lekne konkrete oppgaver, kan du finne ut mer om hvem du er og hvordan du uttrykker deg.

2. Gjennom samarbeid med andre om oppgaveløsing eller lekne prosesser, kan gode og hensiktsmessige relasjoner utvikles og foredles, - relasjoner som tåler uforutsigbarhet og endringer.

3. Gjennom kreative prosesser, kan du tilegne deg kommunikasjonsferdigheter som vil kunne gi rom for utfoldelse for deg selv og andre, og utvikling av trygge hensiktsmessige samhandlingsmønstre.


For din virksomhet kan vi i samarbeid planlegge rammene rundt korte eller lengre prosesser der kreativitet og lek er utgangspunkt for læring og utvikling; - utvikling for styrking av sosiale bånd, hensiktsmessig kommunikasjon om oppgaveløsning i hverdagen mm..

Under tydelige, trygge og forutsigbare rammer legges f okus i de kreative prosessene på humor, lek og utfoldelse i de konkrete oppgavene, og på utvikling av kommunikasjon og samhandling i samtalene i etterkant. - Alle kan delta uten forkunnskaper eller forberedelser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du se Mettes malte bilder; - lek med farger og pensler--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger