Perspektiv
Forklaring:


Normperspektiv (determinisme)
samfunnsholdningene bestemmer
hvordan folk handler.

Materialistiskperspektiv
økonomiske tekniske og materielle
livsbetingelser

Harmoniperspektiv
(ikke det samme som konsensus!)
konflikter er uønsket - og kan og bør løses

Menneskesyn
Forståelse:

Valgperspektiv
individuell frihet til å gjøre visse valg

Idealistisk perspektiv
normer, ideer, verdier og mentalitet

Konfliktorientert
samfunnet er grunnleggende dominert
av konflikter og maktrelasjoner
- og bringer verden fremover
Tilbake til oversikten over Mette Lundby - Mulighetsskapernes virksomhet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger