Både rasjonelt og emosjonelt fokus kan styrke sterke sider!

Noen stikkord:


Forklaringsperspektiv:

Normperspektiv (determinisme)
samfunnsholdningene bestemmer
hvordan folk handler.

Materialistiskperspektiv
økonomiske, tekniske og materielle
livsbetingelser

Harmoniperspektiv
konflikter er uønsket - og kan og bør løses

Forståelsesperspektiv:

Valgperspektiv
vi har individuell frihet til å gjøre visse valg

Idealistisk perspektiv
bevisstgjøring om normer, ideer,
verdier og mentalitet

Konfliktorientert
samfunnet er grunnleggende dominert
av konflikter og maktrelasjoner
- og bringer verden fremover
Læringsprosesser
Tilbake til oversikten over Mette Lundby - Mulighetsskapernes virksomhet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2018 Mette Lundby - Mulighetsskaperne