Styrk sterke sider!

Mette Lundby - Mulighetsskaperne tilbyr kreative læringsprosesser
innen organisasjon, ledelse og kommunikasjon.


Mette Lundby - Mulighetsskaperne arbeider med både kognitiv og emosjonell utvikling og endring.
De to konstruerte arketypene ("Margareta Stark" og "Susilull Winblad") søker å visualisere forskjellige
ytterpunkter i lærings- og utviklingsprosessene:

Klikk på ønsket tema for å lese mer om utviklingsprosessene eller Mulighetsskaperne:

 
 
 

"Margareta Starks" fokus:

Økt effektivitet
Økt fleksibilitet
Økt kvalitet

Målstyrte oppgaveløsninger
Endring og justering
Tydelige rammer
Planlagte strategier
Strukturer for måloppn
åelse

"Susilull Winblads"fokus:

Alvorlig moro
Lek og lær
Den gode relasjonen

Metodiske prosesser
Utvikling og læring
Lyst som bærende prinspipp
Den gode samtalen
Kreative prosesser


Rasjonelt og emosjonelt - to nødvendige fokus
Kreative læringsprosesser


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2018 Mette Lundby - Mulighetsskaperne