Mette Lundby - Mulighetsskaperne tilbyr kreative læringsprosesser
innen organisasjon, ledelse og kommunikasjon.

Mette Lundby - Mulighetsskaperne arbeider med både kognitiv og emosjonell utvikling og endring.
De to konstruerte arketypene ("Margareta Stark" og "Susilull Winblad") søker å visualisere 
ytterpunktene
i lærings- og utviklingsprosessene: Ja takk, begge deler!

Klikk på ønsket tema for å lese mer om utviklingskursene:

 
 
 

Kursleder "Margareta Starks" mantra:

Økt effektivitet
Økt fleksibilitet
Økt kvalitet

Målstyrte oppgaveløsninger
Endring og justering
Tydelige rammer
Planlagte strategier
Strukturer for måloppn
åelse

Kursleder "Susilull Winblads" mantra:

Alvorlig moro
Lek og lær
Den gode relasjonen

Metodiske prosesser
Utvikling og læring
Lyst som bærende prinspipp
Den gode samtalen
Kreative prosesser


Kognitivt og emosjonelt - to sider av samme sak
Kreative lekne læringsprosesser


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2008 Mette Lundby - Mulighetsskaperne | Webdesign: 4farger